شركت پارسيان لوله ، مفتخر به دریافت تائیدیه مرکز توسعه مکانیزاسیون تجهیزات و لوازم کشاورزی و همچنین استاندارد ملی 7601 برای لوله های آبیاری قطره ای خود شده است.

شركت پارسيان لوله ، در حال حاضر توليد كننده لوله هاي پلي اتيلن ، از سايز 16 تا سايز 400 ميلي متر ميباشدكه اين محصولات بر اساس استاندارد 14427-2 ایران و بين المللي DIN8074 آلمان ، در دو دسته PE 80 و PE 100 توليد گشته و قابليت تحمل فشارهاي 4 ، 6 ، 10 و 16 اتمسفري را دارد.

آبیاری قطره ای یکی از جدیدترین روش های آبیاری است که استفاده از آن با حمایت سازمانهای کشاورزی و ادارجات ترویج سیستم های آبیاری تحت فشار جهت افزایش تولیدات کشاورزی رو به گسترش است.

مزیت های سیستم آبیاری قطره ای عبارتند از :

- انجام عملیات زراعی همزمان با آبیاری و صرفه جویی در میزان آب دهی
- کنترل ساده تر علفهای هرز و آفات و امراض
- عدم نیاز به مسطح کردن جاده و سرویس و ایجاد کانال
- امکان استفاده از کودهای شیمیایی و سموم همراه با آبیاری
- جلوگیری از فرسایش و شستشوی مواد آلی و معدنی خاک
- افزایش راندمان تولید و نیز امکان استفاده از آب شور

Standard & QC / کنترل کیفیت و استاندارد :: Contact / تماس با ما :: Site Map / نقشه سایت  :: 
 :: آبیاری قطره ای :: Applications / کاربردها :: Specifications / مشخصات تولیدات :: Profile / نمایه شرکت :: Home / آغاز

Copyright © 2009 Parsian Louleh www.parsianpipe.com , All rights reserved.
Powered By : F1GROUP