محصولات پارسیان لوله در مراحل مختلف تولید تحت نظارت و بازرسی قرار گرفته و در آزمایشگاه کنترل کیفیت مجهز به دستگاه های تست مواد اولیه و لوله مورد بررسی کامل کارشناسان تائید صلاحیت شده قرار می گیرند.
- محصولات پارسیان لوله دارای گواهينامه ايزو 2008-9001 بوده و طي سالهاي گذشته ، تمامي آزمونهاي استاندارد را با سربلندي و موفقيت پشت سر گذاشته است.  

- محصولات پارسیان لوله دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران می باشد.

- محصولات پارسیان لوله دارای ضمانت نامه معتبر می باشند که به درخواست خریدار برای هر محصول به صورت جداگانه صادر می گردد.

- محصولات پارسیان لوله نزد شرکت بیمه ایران به مدت 10 سال از تاریخ تولید بیمه می باشند.

 

فرم ها

   

   

مدارک و گواهینامه ها

 

Standard & QC / کنترل کیفیت و استاندارد :: Contact / تماس با ما :: Site Map / نقشه سایت  :: 
 :: آبیاری قطره ای :: Applications / کاربردها :: Specifications / مشخصات تولیدات :: Profile / نمایه شرکت :: Home / آغاز

Copyright © 2009 Parsian Louleh www.parsianpipe.com , All rights reserved.
Powered By : F1GROUP